www.aquaris.com.pl

Pieśń o szczęściu – Krzysztof Kamil Baczyński

„Pieśń o szczęściu – Krzysztof Kamil Baczyński”

Gra miejska „Pieśń o szczęściu – Krzysztof Kamil Baczyński" przeniesie uczestników do Warszawy okresu dwudziestolecia międzywojennego, zwanej wówczas Paryżem północy, aż po moment zagłady stolicy jakim był czas Powstania Warszawskiego 1944 roku.
Uczestnicy gry w formie aktywnego zwiedzania poznają osobę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Na graczy przemierzających przestrzeń miasta, zgodnie z określonym scenariuszem, będą czekać postacie związane z życiem i twórczością Baczyńskiego. Uczniowie otrzymają od nich zadania do wykonania. Będą to m. in.: pomoc matce poety w napisaniu podręcznika, zaszyfrowanie listu dla kolegów związanych ze „Spartakusem" z „Batorego", zdobycie fałszywych dokumentów dla poety w okupowanej Warszawie i wiele innych. Uczestnicy w trakcie trwania gry poznają również skomplikowane korzenie rodziny Baczyńskiego które wpłynęły na jego wyjątkową twórczość, rzeczywistość Warszawy okresu młodości poety, a także miłosne perypetie pięknego młodzieńca. Scenariusz gry nawiązuje również do współczesnych odniesień do twórczości powiązanej z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim. Gra zakończy się około godziny 14.00 na Placu Teatralnym. Następnie uczestnicy wraz z przewodnikami przejadą na Cmentarz Powązkowski, gdzie znajduje się mogiła Baczyńskiego. Zakończenie imprezy ok. godz. 15.00 na Cmentarzu Powązkowskim.

 

Kategoria wiekowa: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Start gry: Plac Unii Lubelskiej – skwer im. Jacka Kaczmarskiego.
Koniec gry: Plac Teatralny (po zakończeniu gry przejazd na Cmentarz Powązkowski, mogiła Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Barbary Drapczyńskiej – Baczyńskiej).
Czas trwania gry: około 4 godzin.


Partnerzy

Powiatowy WOPR w Sokołowie Podlaskim