www.aquaris.com.pl

Regulamin szkółki pływackiej

REGULAMIN ZAJĘĆ PŁYWANIA

 1. Na potrzeby regulaminu ustala się następujące pojęcia:

a)      Organizator – AQUARIS
b)      Rodzic lub Prawny Opiekun – osoba która na podstawie  ustawy ma prawo do opieki nad Uczestnikiem (dzieckiem)
c)      Uczestnik (dziecko) – dziecko w wieku do 17 lat 

 1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej
  z obowiązującym cennikiem oraz wypełnienie umowy – zgłoszenia on line.
 2. Zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu według harmonogramu zamieszczonego w treści zgłoszenia - umowy.
 3. Organizator nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w cyklu zajęć.
 4. W przypadkach nieobecności spowodowanych tylko chorobami istnieje możliwość zwrotu częściowej kwoty, co wymaga odrębnych ustaleń z Organizatorem. Zaistniałą sytuację należy wcześniej zgłosić.
 5. Wypadek losowy (np. awaria pływalni) może doprowadzić do odwołania zajęć, o czym Rodzic  zostanie powiadomiony sms lub e-mailem najszybciej jak będzie to możliwe.
 6.  Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględna konieczność przestrzegania regulaminu korzystania z obiektu, wywieszonego w widocznych miejscach Krytej Pływalni.
 7. Rodzic ma możliwość do zmiany grupy Uczestnika po uzgodnieniu z Organizatorem o ile nie wpłynie to niekorzystnie na funkcjonowanie grup.
 8. Rodzic może zrezygnować z zajęć Uczestnika w dowolnej chwili pisemnie lub elektronicznie (e-mail). Organizator może naliczyć koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem grupy.
 9. Na płycie basenu wolno przebywać tylko osobom ubranym w odpowiedni strój kąpielowy oraz czepek na głowę (czepek dotyczy osoby dorosłej oraz dzieci powyżej 3 roku życia).
 10. Przed przystąpieniem do zajęć należy skontaktować się z lekarzem - pediatrą prowadzącym dziecko i uzyskać informację czy dziecko nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w wodzie.

Partnerzy

Powiatowy WOPR w Sokołowie Podlaskim