www.aquaris.com.pl

Warszawa - kultura mix

„Warszawa – kultura mix”

Gra miejska „Warszawa – kultura mix" przybliża uczestnikom wielokulturowość stolicy. Warszawa na przestrzeni wieków była miastem wielu narodów i wielu języków. Przemierzając przestrzeń dzielnic wola i śródmieście gracze napotykają ślady zaginionych, wciąż żywych i rodzących się diaspor. Uczestnic wykonując kolejne zadania poznają różnice i podobieństwa pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem w obrządku łacińskim i wschodnim, kalwinami i luteranami. Gracze napotkają ślady Tatarów polskich, Karaimów, poznają różnicę pomiędzy Ormianami i Gruzinami. Uczestnicy gry odnajdą „zaginione" świątynie Warszawy, napotkają na swojej drodze chasyda modlącego się w ekstatycznym tańcu, królową polskich tatarów i wiele innych postaci. Warszawa to tygiel, etniczna mieszanka która tworzyła się na przestrzeni dziejów, wciąż trwa i wciąż powstaje.

Kategoria wiekowa: dowolna.
Strat gry: Plac Bankowy – spotkanie przed pomnikiem Słowackiego.
Koniec gry: ul. Nowy Świat.

Czas trwania: około 3 godziny.


Partnerzy

Powiatowy WOPR w Sokołowie Podlaskim