www.aquaris.com.pl

Warunki uczestnictwa

WRUNKI UCZESTNICTWA

1.  Informacje organizacyjne:

a) podana cena zawiera bilet - chip wstępu na 65 min, szkolenie instruktorskie, przyrządy i przybory basenowe
b) płatności dokonujemy wg tabelki poniżej
c) Organizator ustala liczbę osób w grupie 7 - 9, w przypadku mniejszej ilości może być naliczona nowa opłata
d) każda grupka ma przydzielonego instruktora oraz tor ćwiczebny
e) wchodzący na basen zobowiązani są pobrać chip z kasy pływalni oraz zwrócić go po opuszczeniu zajęć

2. Informacje końcowe:

a)     po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie, wskazane jest skorzystanie z lekcji indywidualnej z instruktorem prowadzącym daną    grupę,
b)     kwota uzależniona jest od ilości osób w grupie i dokonywana powinna być na początku semestru rozliczeniowego
c)    o ilości osób w grupie decyduje organizator, chyba że zgłosi się konkretna grupa z którą zostaną ustalone odrębne zasady
uczestnictwa w zajęciach
d)     rodzic (prawny opiekun) oświadcza, iż dziecko nie ma przeciwwskazań do zajęć na basenie

 


Partnerzy

Powiatowy WOPR w Sokołowie Podlaskim