www.aquaris.com.pl

Zgłoszenia


REZERWACJA

  1. Należy wypełnić i wysłać właściwy formularz.
  2. Wypełniony formularz jest przekierowywany na pocztę zamawiającego z informacją zwrotną o jego otrzymaniu; jeżeli w ciągu doby od wysłania takiej informacji nie ma należy wypełnić ponownie umowę lub skontaktować się z biurem.
  3. W ciągu 3 dni od wysłania formularza należy wpłacić zaliczkę w wysokości 300 zł, po tym terminie rezerwacja jest anulowana.
  4. Każdy uczestnik wypełniający formularz oświadcza, iż zapoznał się z ofertą wyjazdu i w pełni ją akceptuje.
  5. Wszystkie formularze wypełnia osoba pełnoletnia, w przypadku dzieci rodzic lub prawny opiekun.
  6. Pola zaznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia.

ZGŁOSZENIE DZIECKA POD OPIEKĄ ORYGANIZATORA
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
 ZGŁOSZENIE DZIECKA POD OPIEKĄ RODZICA
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
ZGŁOSZENIE OSOBY DOROSŁEJ

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane


Partnerzy

Powiatowy WOPR w Sokołowie Podlaskim