REGULAMIN ZAJĘĆ PŁYWANIA

1. Na potrzeby regulaminu ustala się następujące pojęcia:

a). Organizator – AQUARIS
b). Rodzic lub Prawny Opiekun – osoba która na podstawie  ustawy ma prawo do opieki nad Uczestnikiem (dzieckiem)
c). Uczestnik (dziecko) – dziecko w wieku do 17 lat 

2. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem oraz wypełnienie umowy – zgłoszenia on line.

3. Zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu według harmonogramu zamieszczonego w treści zgłoszenia – umowy.

4. Organizator nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w cyklu zajęć.

5. W przypadkach nieobecności spowodowanych tylko chorobami istnieje możliwość zwrotu częściowej kwoty, co wymaga odrębnych ustaleń z Organizatorem. Zaistniałą sytuację należy wcześniej zgłosić.

6. Wypadek losowy (np. awaria pływalni) może doprowadzić do odwołania zajęć, o czym Rodzic  zostanie powiadomiony sms lub e-mailem najszybciej jak będzie to możliwe.

7. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględna konieczność przestrzegania regulaminu korzystania z obiektu, wywieszonego w widocznych miejscach Krytej Pływalni.

8. Rodzic ma możliwość do zmiany grupy Uczestnika po uzgodnieniu z Organizatorem o ile nie wpłynie to niekorzystnie na funkcjonowanie grup.

9. Rodzic może zrezygnować z zajęć Uczestnika w dowolnej chwili pisemnie lub elektronicznie (e-mail). Organizator może naliczyć koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem grupy.

10. Na płycie basenu wolno przebywać tylko osobom ubranym w odpowiedni strój kąpielowy oraz czepek na głowę (czepek dotyczy osoby dorosłej oraz dzieci powyżej 3 roku życia).

11. Przed przystąpieniem do zajęć należy skontaktować się z lekarzem – pediatrą prowadzącym dziecko i uzyskać informację czy dziecko nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w wodzie.

Kontakt

AKADEMIA PŁYWANIA AQUARIS Grzegorz Wyszomierski

08-330 Kosów Lacki, ul. Leśna 25

Zadzwoń

+ 48 692 554 303

Napisz

info@aquaris.com.pl

Koncesja Organizatorów i Pośredników Turystycznych nr 976 wydana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
Gwarancja Ubezpieczeniowa Turystyczna M 515936
SIGNAL IDUNA POLSKA

NIP: 823 – 139 – 20 – 33
REGON: 712577286

Nr konta  PLN:  17 2490 0005 0000 4500 5304 7335
Nr konta EURO:   PL 03 2490 0005 0000 4600 7424 4851

Przewiń do góry